Skupina C + E (od 21 let)

Skupina C + E (od 21 let)

Řidičské oprávnění skupiny CE opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností převyšující 750 kg.