Skupina B (od 18 let)

Skupina B (od 18 let)

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být přiopojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Dále pak traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a jízdních souprav, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg. Hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.