Přihlášení

Pro přihlášení do kurzu je potřeba vyplnit přihlášku a posudek o zdravotní způsobilosti potvrzenou lékařem. 
Stáhněte si přihlášku z naší webové stránky, vyplňte ji a přineste do autoškly v době úředních hodin. Přihlášku lze vyzvednout osobně i v kanceláři autoškoly Alf na ul.1. Máje 16 (viz Kontakty). 
Přihláška musí být vytištěna na 1 listu papíru z obou stran.
Úřední hodiny: PO a ST od 15:00 - 17:00