AUTOŠKOLA ALF 

 

OD 1. 10. 2015 NÁS NAJDETE NA NOVÉ ADRESE: 

 

1. MÁJE 16, TŘINEC

 
- podnikatelská jednotka založená panem Zdeňkem Polokem v roce 1992
- spolupracujeme pouze s plně kvalifikovanými a schopnými vyučujícími pro teoretickou výuku
- obsahem činnosti naší autoškoly je poskytování výuky předpisů o provozu vozidla, ovládání a údržbě vozidla, teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, výcviku v řízení vozidla všech skupin a zdravotnické přípravě k získání řidičského oprávnění.
- dále poskytujeme základní školení žadatelů k získání  profesního osvědčení a rozšíření ve smyslu zákona 247/2000 Sb., zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění p.p.
- také provádíme kondiční výcvik držitelů řidičského oprávnění a školení řidičů referentů